Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Västerås

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Ann-Christine From Utterstedt

Ordförande SD Västerås

Skicka e-post till oss
Tel: 021-393120

SD-17

 • Bli en del av oss!

  Av tobias.utterstedt den 22 september, 2016
  0

  Du behövs mer än någonsin!
  Sverige står inför den svåraste utmaningen i modern tid.Välfärden är under hård press, samhället slits isär och den trygghet som de flesta av oss förknippat med Sverige glider oss ur händerna.

  Bli en del av vår gemenskap och ansök om medlemskap redan idag.
  https://formular.sd.se/sd/medlemsansokan/

  12193810_706559426145967_733533198192844600_n

 • Västerås brinner!

  Av tobias.utterstedt den 10 september, 2016
  0

  Helgen 2-4/9-2016 brann ett stort antal bilar främst på Bäckby i Västerås!

   

  Klicka här för video!

 • Motion angående blodgivning på betald arbetstid

  Av tobias.utterstedt den 9 september, 2016
  0

  Att lämna blod är att vara en vardagshjälte. Att lämna blod innebär ofta att du räddar en annan människas liv. Sjukhusen är i stort behov av blod varje dag, så även Västmanlands sjukhus Västerås. Blod är en färskvara som endast kan förvaras i sex veckor. Utan blodgivare fungerar inte sjukvården. Som arbetsgivare bör vara bra förebilder och bör göra vad vi kan för att säkerställa att behovet av blod tillgodoses. Att ge blod är enkelt och går snabbt. Du kan lämna blod 3-4 gånger om året och själva blodgivningen tar endast en kvart. I flera kommuner har kommunanställda rätt att lämna blod under arbetstid. Sverigedemokraterna föreslår därför att även Västerås kommun ger de anställda möjlighet, att på betald arbetstid, lämna blod. Kostnaderna för kommunen understiger vida både samhällsnyttan och möjligheten att rädda en annan människas liv.

  Med anledning av ovanstående yrkar vi:

  • Att kommunfullmäktige beslutar att anställda i Västerås kommun ges möjlighet, att på betald arbetstid, lämna blod i Västerås.
  • Att kommunfullmäktige uppdrar åt Västerås kommun att som arbetsgivare föregå med gott exempel och uttala sig positivt till anställda att bli blodgivare.
  • Att kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda kostnaden för att införa möjligheten till blodgivning på betald arbetstid för anställda i Västerås kommun.
  • Att Kommunfullmäktige beslutar att blodgivning ska ingå i friskvårdspengen för anställda i Västerås kommun.
  • Att Kommunfullmäktige beslutar att på försök i ett år införa blodgivning på betald arbetstid för anställda i Västerås kommun för att kunna utvärdera kostnaderna och om det fungerat väl i organisationen.

   

  Ann-Christine From Utterstedt                                    Patric Sjölund

  Anna Svensson                                                              Börje Brandhill

  Kaj-Göran Klang

 • Interpellation Duvslagen.

  Av tobias.utterstedt den 9 september, 2016
  0

  Duvslagen benämns i bygglovet som förrådsbyggnader och att det skall vara avsett för idrottsändamål för att passa in i detaljplanen. Enligt Trafikverket skall idrottsanläggningar byggas 50-100 m. eller 100-150 m. från en motorväg beroende på vilken idrottsanläggning ni menar att det här är skulle vara frågan om. Dessa förrådsbyggnader ligger enligt Lantmäteriet 33,94 m. från motorväg och alltså inte inom ramen för Trafikverkets regler. Detta kan framkalla fara för bilister och motorvägen är hårt trafikerad. Vid en eventuell brand i byggnaderna är risken stor att konsekvenserna för trafiken blir mycket allvarliga. Om exempelvis takplåt lossnar och blåser upp på vägen är risken stor att en mycket allvarlig olycka sker.

  En konstruktionsritning skall ha framkommit vid bygglovets ansökan och skall följas. Dessa förråd är nu byggda med inglasade verandor och staket.

  Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 16 kap. 6 § punkt 4 måste en byggprodukt vara typgodkänd enligt 8 kap. 22 § för att få användas i ett byggnadsverk. De nya förrådsbyggnaderna är byggda av virke från lastpallar. En av byggnaderna är i grunden ett lastbilsskåp.

   

  Med hänvisning av ovanstående vill jag därför fråga:

  • Är Byggnadsnämnden medveten om att förråden ligger för nära en motorväg?
  • Hur kan bygglov ha givits när byggnaderna ligger för nära motorvägen?
  • Vad är det här för slags idrottsanläggning?
  • Hur ser konstruktionsritningen till förråden ut?
  • Har konstruktionsritningen för förråden följts vid byggnationen?
  • Är virke från lastpallar en typgodkänd byggprodukt?
  • Är det riktigt att man kan anlägga en grund med enbart lastpallar?
  • Är förråden besiktigade och godkända?

   

   

  Ann-Christine From Utterstedt (SD)