Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Västerås

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Ann-Christine From Utterstedt

Ordförande SD Västerås

Skicka e-post till oss
Tel: 021-393120

SD-17

 • Budget 2016

  Av tobias.utterstedt den 20 oktober, 2016
  0
 • Motion till Västerås kommunfullmäktige

  Av tobias.utterstedt den 6 oktober, 2016
  0

  ­Utökad TBC-beredskap

  För inte så länge sedan var Sverige fritt från Tuberkulos (TBC) men idag är det tyvärr inte längre så. Sakta men säkert har TBC-fall uppstått som en följd av att människor, från framförallt fattigare delar av världen, har flyttat till vårt land. Nationellt har Sverige idag nått en punkt där läget är så allvarligt att Världshälsoorganisationen (WHO) aktivt uppmanar oss att ta fram en nationell krisplan för att bekämpa sjukdomens spridning. Normalt sett brukar WHO rikta in sig på de länder som klassas som ”högincidentländer”, men nu inkluderas alltså även Sverige, eftersom vi har bristande kontroll på de som väljer att flytta hit.

  Enligt folkhälsomyndigheten rapporterades 684 nya fall av TBC under 2014 och fallen fortsatte att öka dramatiskt under 2015. Att ta fram en nationell krisplan för att säkerställa tillgången till adekvat vård och hantering av tuberkulos i hela landet skulle därför vara mycket välkommet. När så inte är fallet bör Västerås kommun ligga steget före, särskilt då vi tagit emot många migranter från högriskländer (bland annat Somalia, Eritrea och Afghanistan).

  Detta är givetvis mycket riskfyllt för andra barn och vuxna som riskerar att komma i kontakt med smittbärande personer utan att vi har någon som helst kontroll på det. Idag är inte ens hälsoundersökningar av nytillkomna obligatoriska. Det kan också dröja väldigt olika lång tid att de kommer till en hälsoundersökning beroende på att de kanske inte kontaktar hälsovården själva och att de kan vara svåra att kalla då de ibland exempelvis flyttar till olika adresser sedan de kommit till Västerås.

   

  Det måste finnas en beredskap i exempelvis skolor och asylboenden för att några av de som visats där är smittade av TBC. Därutöver behövs samverkan med Landstinget Västmanland för att underlätta både kommunens och Landstinget Västmanlands arbete med detta.

  WHO påtalar i sin uppmaning särskilt vikten av en skärpt epidemiologisk övervakning. Vad de menar med detta är obligatoriska hälsoundersökningar av personer i riskgrupper samt uppföljande kontroller för personer som sedan tidigare konstaterats smittade för att säkerställa att påbörjad behandling slutförs.

  Med hänvisning av ovanstående föreslår vi fullmäktige besluta:

  Att Kommunstyrelsen uppdrar åt berörda nämnder att snarast möjligt ta fram en plan för hur TBC kan bekämpas i Västerås kommun.

  Att kommunstyrelsen uppdrar åt berörda nämnder att snarast se över behovet av eventuella utbildningar för kommunalt anställda för att förebygga TBC-spridning.

   Västerås 160926

  Ann-Christine From Utterstedt

  Börje Brandhill

  Patric Sjölund

  Anna Svensson

  Kaj-Göran Klang