Sverigedemokraterna i Västerås | Sverigedemokraterna i Västerås

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Västerås

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Ann-Christine From Utterstedt

Ordförande SD Västerås

Skicka e-post till oss
Tel: 021-393120

 • Adam Marttinen föreläser för länets medlemmar.

  Måndagen den 11 december kommer partiets rättspolitiska talesperson Adam Marttinen till Västerås och föreläser för länets medlemmar. Anmälan sker som vanligt till vastmanland@sd.se eller 072-251 6555 senast den 9 december.

 • Införa en förberedelseskola.

  Alla elever som är nyanlända och som omfattas av skolplikten, ska gå i en förberedelseskola. Skolan ska vara avskild från den vanliga skolan. Den nyanlända eleven kommer att gå kvar där till dess att han eller hon har sådan kunskap i svenska språket och övriga ämnen att eleven kan förflyttas till en vanlig klass. Kunskapsnivån, inte en specifik tidsgräns, ska styra när eleven ska slussas vidare till den vanliga skolan. Eleven ska inte placeras i en klass där barnen är avsevärt mycket yngre för att eleven inte når upp till jämnårigas kunskapsnivå. Detta betyder att en nyanländ elev kan gå kvar i förberedelseskolan under hela sin skoltid. (mer…)

 • Införa ett återvändarcenter

  Västerås befolkning har ökat rejält de senaste åren, prognosen är att vi vid årsskiftet 2017/2018 kommer att vara 150 000 invånare. Detta har skapat stora problem på flera områden: bostäderna är för få, likaså antalet förskolor och skolor, kommunen blir segregerad. Samtidigt som arbetslösheten är stor är behovet av kvalificerad arbetskraft inom olika områden på grund av befolkningsökningen stor, ett faktum som är problematiskt. Detta beror givetvis på att många nytillkomna helt eller delvis saknar utbildning.  En stor del av individerna från den utomeuropeiska invandringen har haft svårt att etablera sig i vårt svenska samhälle. Många har bosatt sig i de redan invandrartäta stadsdelarna som dras med hög arbetslöshet, kriminalitet och social oro. Framtidsutsikterna förvärras ytterligare när inflödet av nyanlända dessutom ökar där utbildningsplatser, arbetstillfällen och bostäder inte skapas i samma utsträckning. Faktum är att många i dessa stadsdelar på grund av detta blivit dömda till ett livslångt utanförskap. Ett utanförskap där bidrag eller kriminalitet har blivit enda inkomstkällan. Trots en mängd kostnadsdrivande insatser förvärras ständigt situationen. (mer…)

 • Utöka hjälpen till Västerås hemlösa

  Tak över huvudet måste kunna erbjudas människor som saknar en egen möjlighet att få det. Oavsett väder och vind måste möjligheten att kunna vila upp sig under en del av dagen finnas. Detta är givetvis än viktigare på vinterhalvåret, men möjligheten måste även kunna ges under resten av året. Förutom den viktiga värmen är det också viktigt att få vila ut i en ostörd miljö. Västerås stad skulle kunna hyra in en stor lokal för ändamålet. Lokalen kan inredas exempelvis med hjälp av rumsavdelare så att lokalen är flexibel samtidigt som man kan skilja av delar av den så att man kan få ett avskilt litet kryp-in med säng, täcke, kudde och filt för att kunna få en stunds kvalitetssömn. Ett annat alternativ är att erbjuda hotellrum, pensionat eller vandrarhemsplatser när härbärgesplatserna inte räcker till. Kan det övergivna Signalisten eller andra asylboenden användas för hemlösa? (mer…)

 • Kommunfullmäktige 2017-11-09

  Det var en debatt om skolans fallande resultat i Västerås stads ranking som kan vara intressant att titta på, där vi lämnade in en motion om att införskaffa en förberedelseskola så att alla invandrade barn får lära sig språket och komma i fas med den klass dom skall börja i så att dessa barn inte tar allt för stort anspråk av lärarna i klassen.

  Titta på debatten i fullmäktige