Rasim är ovanligt i Sverige - Sverigedemokraterna i Västerås

Rasim är ovanligt i Sverige

Replik på ”Fi är rasistiska partiers motpol” den 10 september 2014.

 

Publicerad i VLT 11 sep 2014 11:17

Rasim är ovanligt i Sverige

(VLT har satt rubriken)

Fi skriver en debattartikel som innehåller både lögner om oss och egna tillkortakommanden. Att påstå sig stå upp för mänskliga rättigheter och allas lika värdighet när man är så uppenbart mansfientlig inger inte något förtroende. Gudrun Schymans parti rider på hbtq-vågen samt lögner om rasism.
Att vi alla människor ska behandlas med respekt och inte behöva uppleva diskriminering oavsett sexuell läggning, eller för den delen alla andra orsaker, är fullständigt självklart. Men Fi verkar inte anse att män har den rättigheten, de ska bara stå tillbaka för kvinnornas framfart.
Likaså att heterosexualitet är något som är mindre värt i vårt samhälle. Är det verkligen så att jämställdhet mellan alla människor är målet?
Man kan lätt uppleva att Fi:s mål är att männens rättigheter ska inskränkas till kvinnornas fördel, som en slags hämnd för hur samhället tidigare sett ut. Inte det självklara: att vi alla har samma fri-, rättig- och skyldigheter. Fi talar bara om rättigheter (och då endast för en del av folket) ingenting annat.
Och så detta respektlösa skanderande om rasism. Det börjar likna sagan om pojken och vargen. Plötsligt kanske vi överrumplas av att riktig rasism får fäste i vårt land, Gud förbjude.
För att detta grundlösa skanderande har gjort oss medborgare ouppmärksamma. Rasism, i ordets rätta betydelse, hävdar jag är väldigt ovanlig i Sverige, en väldigt liten del av befolkningen innehar sådana extrema åsikter.
Annars anser jag oss svenskar ett folk med stort hjärta, hjälpsamhet och förståelse för det mesta som sker omkring oss. Fi däremot nedvärderar oss alla med nedsättande epitet och att återigen föraktfullt ifrågasätta vad egentligen svenska värderingar är, som om de inte existerade. Det finns ett svenskt folk, med svenska traditioner, normer och värderingar!
Vi är av den uppfattningen att äktenskap och barnafödande sker med hjälp av en man och en kvinna. Så ser vår fortplantning ut, det vet säkerligen Fi lika bra som någon annan. Ett barn har rätt till både sin far och mor.
Vi vill sänka den fria abortgränsen till tolfte graviditetsveckan från dagens artonde vecka. Därefter ska man söka tillstånd för särskilda skäl hos Socialstyrelsen, precis som idag.
Anledningen till att vi vill sänka denna gräns är främst att sjukvården idag kan rädda foster i en allt tidigare ålder. Därför bör också gränsen för fri abort justeras.
Ett ofött barn ingår ju också i de mänskliga rättigheterna. Men det har förmodligen Fi överhuvudtaget inte ägnat en tanke. Fi har fel i att abort är förbjuden efter 18:e graviditetsveckan. Och de har fel i att vi vill förbjuda den efter den 12:e graviditetsveckan.

Ann-Christine From Utterstedt, (SD) Västerås, kandidat till kommun, landsting och Sveriges riksdag