Äldreomsorg - Sverigedemokraterna i Västerås

Äldreomsorg

På ålderns höst kan man komma att behöva omsorg och då ska det ske med allra största respekt för individen. Nämnden har infört ett tak för antal beviljade timmar i hemtjänsten vilket vi ser som positivt, men det kräver att kommunen har särskilda boenden med platser för att kunna tillgodose behovet som nu har uppstått. Vi har en åldrande befolkning och behöver därför göra en långsiktig plan för nybyggnationer av särskilda boenden som sträcker sig längre fram i tiden än idag.

Rätten till att få flytta till ett särskilt boende måste omvärderas. Det kan vara skäl som exempelvis för lite social stimulans, individens egen vilja eller ålder. Indikatorerna för Västerås stad visar tyvärr på att en alltför stor del av de äldre inte känner sig trygga med sin omsorg och att trenden också är nedåtgående. Detta är oerhört allvarligt och måste av oss förtroendevalda tas på största allvar.

Det behöver ställas högre krav på utförare av hemtjänst där man kan garantera trygghet, regelbunden personal och att tillfredsställa varje individs behov på bästa sätt. Vi ser även att all hemtjänst digitaliseras för att skapa en trygghetskänsla och säkerställa dokumentationen. Vi ska aktivt arbeta med att förbättra den digitala tekniken. Vi har haft bra resultat av nattkamera och ser gärna att vi arbetar mer aktivt få fler att testa den. Idag är det vanligt att det är olika utförare under dygnet vilket vi kräver att rapporteringssystemen ska kunna samköras för att säkerställa att rapportering av vikt når samtliga utförare.

Därför behövs mer resurser, främst för att de äldre ska få mer tid tillsammans med personalen, men också till att förbättra kvalitén på insatserna.

 

 

Mötesplatser är en viktig träffpunkt för många äldre, och ibland även den enda sociala tid de får med andra människor, då de skapar en trygg och meningsfull aktivitet i deras vardag. Mötesplatserna ska bevaras och givetvis hålla sommaröppet under semestertiden.

Ett av de största problemen idag är att många äldre inom äldreomsorgen är undernärda vilket är mycket allvarligt. Detta ska inte förekomma i vår kommun och måste åtgärdas omgående.

Maten som serveras våra äldre ska vara näringsriktig, närproducerad och kanske det viktigaste av allt: välsmakande. För att öka matlusten måste man ta ett helhetsgrepp kring åtgärder för att förbättra livskvaliteten. Det ska vara en rättighet för äldre att få avnjuta vällagad näringsrik mat varje dag. Den som inte längre har ork att laga egen mat ska inte tvingas äta vakuumförpackad mat som transporterats i lastbilar genom hela landet.

Risken för halkskador när åldern tar ut sin rätt är stor, därför vill vi att Västerås kommun erbjuder gratis halkskydd till alla från 65 år.

Arbetsmiljön för personalen är en lika viktig förutsättning för att attrahera nyutbildade undersköterskor som att attrahera redan anställda att stanna kvar inom sitt yrke. Personalen ska kunna gå hem efter arbetsdagens slut och vara nöjda med sin dag med känslan av att ha utfört ett bra arbete under bra förutsättningar. Delade turer ska tas bort för de som inte vill behålla de på schemat.

Äldrenämnden behöver 75 mnkr för att tillgodose underskottet som presenterats. Därför gör vi en rejäl tillskjutning av medel för att de äldre som behöver kommunens omsorg ska erbjudas den bästa omsorg vi kan ge dem.