SD Västerås årsmöte 2016 - Sverigedemokraterna i Västerås

SD Västerås årsmöte 2016

Söndagen den 14 februari höll SD Västerås sitt årsmöte. Riksdagsledamoten David Lång valdes till mötesordförande och  Joakim Larsson till mötessekreterare för årsmötet.

Årsmötet följde valberedningens förslag och ny styrelse för 2016 valdes enhälligt.

Ordförande: Ann-Christine From Utterstedt.

Vice ordförande: Mari Boman.

Ledamöter: 5 st.

suppleanter: 3 st.
Efter själva årsmötet åt vi en otroligt god måltid tillsammans.