Brottsbekämpning - Sverigedemokraterna i Västerås

Brottsbekämpning

Västerås invånare känner sig alltmer otrygga på grund av att det tyvärr har blivit osäkert att vistas ute i samhället. Övervägande delen av de som känner en ökad otrygghet är kvinnor.

Vi minns en tid då vi tjejer leende kunde traska hemåt i den ljumna sommarnatten, barfota med våra nyinköpta skavsårsframkallande skor i handen, efter ett studentfirande eller annan festlighet, utan att vara rädda. Den tiden är sorgligt nog sedan länge förbi och den har fråntagits våra barn och deras barn. Nu utsätts både flickor och pojkar, kvinnor och män för gängvåldtäkter. Nästintill varje dag får vi ta del av nyhetsrapportering om mord som inträffat någonstans i vårt avlånga land. En sådan nyhet som på 80-talet var en stor chock för oss, att det kunde hända i vårt trygga vackra land, har nu blivit vardagsrapportering.

Hittills har också tre terrordåd inträffat i vårt land, varav ett här i vår stad. Terrordåd, som förr var belägen i en helt annan del av världen och aldrig skulle kunnat tänkas inträffa här hos oss, har blivit ett nytt inslag i vår del av världen. Och vi, som är vanligt folk, har av styrande politiker kallats naiva. Situationen är mycket, mycket allvarlig och har så blivit på kort tid.

Narkotikan flödar. Stora gäng som hänger ute på stan, mestadels på kvällar och helger och förstör både egendom och trygghet för övriga invånare. Otryggheten har spridit sig till skolor, offentliga platser, badhus och badstränder.

Vissa områden i Västerås är extra problematiska och här utsätts en större del vanligt hederligt folk för rån, hot, och utbrända bilar. Våra vänner i samhället, såsom räddningstjänst, ambulans och polis råkar ut för stenkastning och hot. I vårt Sverige och i vårt Västerås kastar vi inte sten och hotar våra vänner.

Det mångkulturella samhällsbyggarexperimentet har nu börjat visa på facit och vi befarar att det vi varit med om hittills i form av brottslighet och terrordåd bara är början på det otrygga samhälle vi ska lämna över till våra barn. Övriga partier verkar fortfarande tro på att problemen kommer att lösas och försöker vara innovativa med integrationsprojekt. Vi tror dock inte att segregationen och motsättningarna kommer att lösas av något enda integrationsprojekt i världen och anser därför att de ekonomiska integrationssatsningarna ska upphöra.

Vi vill satsa extra resurser på trygghetsskapande åtgärder såsom vakter och kameraövervakning för att säkerheten för våra invånare ska kunna säkerställas så långt det är möjligt, vi måste sätta in de åtgärder vi kan bidra med från kommunens sida. Vi måste inse att tiden med vårt öppna samhälle är över och vi måste agera utifrån det och inte tro att vi lever i en falsk trygghet. Vi måste öka säkerheten på allmänna platser, skolor etc.

Från rikspolitikens håll har vi i flera år drivit frågan om att utöka antalet poliser rejält samt att skrivbordsarbetet inte ska skötas av patrullerande polis.

Skyddsrummen ska inventeras och kontinuerligt besiktigas och en beredskapsplan vid kris, exempelvis terrordåd, ska skickas ut till alla invånare. Det finns invånare i kommunen som inte vet vad de bör ha hemma för att kunna klara sig vid en kris och som heller inte vet var deras skyddrum finns. Om det ens finns något skyddsrum för dem?