Droger i skolan - Sverigedemokraterna i Västerås

Droger i skolan

Problemet med drogmissbruk är på intet sätt något nytt. Det nya är att missbruket av droger samt försäljning av desamma kryper längre och längre ner i åldrarna. Tyvärr är det också så att en del av försäljningen och intaget sker på våra skolor i kommunen. Att drabbas av ett drogmissbruk kan vara ett enormt lidande för både individen och dess familj samt sociala nätverk. Nya droger kommer ut på marknaden hela tiden och många ungdomar verkar tyvärr inte vara särskilt rädda för att testa dessa. Det kan direkt leda till ett beroende. Det kan också leda till värsta tänkbara scenario, att individen faktiskt avlider. Det kan naturligtvis också hända när som helst, även om man tar droger som man gjort förut, men överdoserar dessa.

  

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga:

  • Har kommunen ett förebyggande arbete för att elever inte ska prova droger?
  • Förs det någon statistik på hur många elever som upptäcks använda droger?
  • Om en elev misstänks använda droger, hur hanterar skolan situationen?
  • Vad gör Västerås stad för att minska konsumeringen av droger bland ungdomarna i skolan?
  • Hur ska Västerås stad säkerställa att skolorna blir fria från droghandel och drogintag?

 

 Ann-Christine From Utterstedt