Ekonomi - Sverigedemokraterna i Västerås

Ekonomi

Vi Sverigedemokrater känner stor respekt inför att handskas med kommunens pengar som, till största delen är de förvärvsarbetandes inbetalda skattemedel. Det är dina pengar, det är mina pengar och de ska fördelas på vår gemensamma välfärd.

Vi förtroendevalda har ett enormt ansvar för att fördela våra pengar på bästa sätt. Ingen ska ha särskilda fördelar inom något område, exempelvis för en sexuell läggning eller en viss etnicitet. Våra invånare som inte har möjlighet att arbeta på grund av sjukdom eller annan problematik, hemlösas förutsättningar eller andra områden där människor behöver hjälp är samhällets, alltså alla vi människors, ansvar att ge en rättvis vardag och ett bibehållet människovärde.