Fiskevårdsprojekt i Mälaren - Sverigedemokraterna i Västerås

Fiskevårdsprojekt i Mälaren

Västerås är en Mälarstad med ett mycket aktivt båtliv och fiske i olika former. Dessa värden är något vi bör värna om och inte ta för givna. Mälarens vatten är kraftigt påverkat av exploatering vilket påverkar bland annat djurlivet. Detta riskerar att på sikt bli mer och mer påtagligt och påverka staden negativt. Västerås stad har gjort en uppmärksammad insats inom just detta område i form av faunapassagen, men det finns mer att göra.

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund har under åren genomfört en rad olika fiskevårdsvårdsprojekt tillsammans med bland annat kommuner. Ett uppmärksammat fiskevårdsprojekt är nedsänkningen av uttjänta julgranar i vattnet för att bilda så kallade risvasar. Dessa julgranar doneras av privatpersoner och fungerar som både skydd och fortplantningsplatser för djurlivet. Projektet med risvasarna är ett samarbete mellan Sportfiskarna, Stockholms stad, Strömma kanalbolag, WWF, Stockholms hamnar och Skansen. Projektets omfattning har på senare år utökats som följd av mycket positiva resultat.

– När granarna drogs upp ramlade det bokstavligt talat ut olika storlekar av abborre och det var fyllt med rom från både abborre och olika vitfiskar. Utöver fiskarna kryllade det av små räkdjur som märlor och gråsuggor. Så julgranssatsningen får definitivt ses som en succé, berättar John Kärki, fiskevårdare på Sportfiskarna Region Mälardalen.1

1 https://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Aktuellt/ArticleID/5543

2 http://www.rekofiske.se/fiskevardstips.php

Risvasen är en enkel, billig och mycket effektiv fiskevårdsåtgärd med gamla anor. Vasen är speciellt effektiv för insjöfisk, inte minst för mört, abborre och gös. Det finns två primära syften med att anlägga vasar, ett rent fiske- och biotopvårdande syfte där man vill öka mängden fisk i en sjö och dels ett sportfiskeförbättrande syfte där man vill ansamla fisk på en viss plats och på så sätt förhoppningsvis förbättra fiskelyckan. Det finns flera olika sorters vasar och de flesta av dem fyller flera samtidiga funktioner, de kan ofta anläggas året om och placeras på en mängd olika platser och djup.2

Ett projekt likt detta kan utformas på en rad olika sätt med både resultat och kunskapshöjande fokus. Västerås stad kan exempelvis involvera skolklasser och förse dessa och andra deltagare med en värdefull inblick i Mälarens djurliv under ytan samtidigt som ett viktigt arbete för långsiktig hållbarhet utförs.

Det finns en rad olika aktörer och organisationer som potentiellt kan fungera som samarbetspartners, inte minst Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Västmanlands länsstyrelse och Världsnaturfonden WWF. Västerås kan med fördel genomföra detta som ett brett samverkansprojekt.

Med anledning av detta yrkar jag på följande:

Att Västerås stad undersöker möjligheterna att genomföra ett liknande fiskevårdsprojekt.

Att utifrån ett positivt undersökningsresultat genomföra fiskevårdsprojektet.

____________________

Emil Thessén (SD)