Fördomsfullt om SD - Sverigedemokraterna i Västerås

Fördomsfullt om SD

Publicerad 9 dec 2013 06:43 i VLT

 

Fördomsfullt om SD

Ord är viktiga. Språket är viktigt, inte minst inom politiken. Med orden som vapen kämpar vi för våra ideal och åsikter. Med språket kan man antingen ljuga eller tala sanning. Vi sverigedemokrater talar alltid sanning. Vi har ingenting att dölja. Vi tar gärna en debatt. Vi är demokrater och visar våra motståndare respekt.

David Sällström (V) verkar i sitt inlägg den 28 november inte vara intresserad av någon debatt. I stället för att bemöta SDs politik och åsikter med sakliga argument, angriper han oss med nedsättande epitet och fördomsfulla insinuationer. Tomma ord.

Sverigedemokraternas grundpelare är demokrati, nationalism, socialkonservatism och socialt ansvarstagande. Vi är starkt emot totalitära ideologier som nazism, fascism och kommunism.

Sverigedemokraternas principprogram slår tydligt fast att vi ställer oss bakom en öppen svenskhet med assimilationsprincipen som grund. SD:s nationalism är således inkluderande och inte exkluderande. SD är hela Sveriges parti.

Vi sverigedemokrater är Sverigevänner, vi vill Sverige och svenska folkets bästa. Liksom våra förfäder gav oss ett arv att förvalta, har vi vårt land till låns av våra barn och barnbarn.

SD:s medlemmar och väljare är unga och gamla, kvinnor och män, infödda och invandrade svenskar som är djupt bekymrade över tillståndet i vårt land. Sverigedemokraterna vill ta ansvar och skapa en bättre och tryggare framtid för oss alla.

_________________________

Jörgen Lindgren (SD), SD Västerås