Förtroendevalda 2018-2022 - Sverigedemokraterna i Västerås

Förtroendevalda 2018-2022

Kommunfullmäktige

Ledamöter

Emil Thessén, gruppledare/oppositionsråd

_______________________________

Patric Sjölund, vice gruppledare

Ann-Christine From Utterstedt

Anna Svensson

Jan Johansson

Janeth Persson

Erik Johansson

Jerry Hagberg

 

Ersättare

Ewa Halvarsson

Daniel Sjölund Jonsson

Alexander Savander

Lars Nord


Nämnder

Byggnadsnämnden

Jens Ove Johansson, ledamot

Lars Nord, ersättare

 

Fastighetsnämnden

Tomas Stridsman, ledamot

Sven Jonsson, ersättare

 

Förskolenämnden

Mari Boman, ledamot

Anna Svensson, ersättare

 

Grundskolenämnden

Nadja Axling, ledamot

Jerry Hagberg, ersättare

 

Individ- och familjenämnden

Patric Sjölund, ledamot

Janeth Persson, ersättare

 

Kommunstyrelsen

Emil Thessén, ledamot

Erik Johansson, ersättare

 

Kulturnämnden

Per Blomström, ledamot

Nan Von Rummelhof, ersättare

 

Miljö- och konsumentnämnden

Patric Sjölund, ledamot

Ann-Sofie Karlström, ersättare

 

Nämnden för idrott och friluftsliv

Patric Sjölund, ledamot

Erik Johansson, ersättare

 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Jerry Hagberg, ledamot

Göran Sjödal, ersättare

 

Skultuna kommundelsnämnd

Kenneth Nilsson, ledamot

Roger Larsson, ersättare

 

Tekniska nämnden

Jan Johansson, ledamot

Tomas Söhr, ersättare

 

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden

Daniel Sjölund Jonsson, ledamot

Per Blomström, ersättare

 

Valberedningen

Emil Thessén, ledamot

Erik Johansson, ersättare

 

Valnämnden

Jan Johansson, ledamot

Erik Johansson, ersättare

 

Västerås stads revisorer

Stefan Handing

 

Äldrenämnden

Mari Boman, ledamot

Alexander Savander, ersättare


Styrelser

Styrelsen för konsult och service

Emil Thessén, ledamot

Erik Johansson, ersättare

 

Styrelsen för stöd, fritid och entreprenad

Patric Sjölund, ledamot

Erik Johansson, ersättare

 

Styrelsen för Västerås stad Vård och omsorg

Mari Boman, ledamot

Alexander Savander, ersättare


Bolag

Bostad Mimer AB

Tomas Stridsman

 

Mälarenergi AB

Magnus Jespersson

 

Mälarenergi försäljning AB

Magnus Jespersson

 

Mälarenergi vattenkraft AB

Magnus Jespersson

 

Nya Västerås flygplats AB

Göran Sjödal

 

Västerås stads strategiska fastigheter AB

Tomas Stridsman

 

Västerås stadshus AB

Emil Thessén

Erik Johansson, ersättare


Västmanlands kommuner (VK)

Ombud

Emil Thessén

Erik Johansson

Kenneth Nilsson

Nadja Axling

Mari Boman

 

Ersättare

Daniel Sjölund Jonsson

Ann-Sofie Karlström

Ewa Halvarsson

Jan Johansson

Jerry Hagberg