Förtroendevalda 2018-2022 - Sverigedemokraterna i Västerås

Förtroendevalda 2018-2022

Nämnder

Byggnadsnämnden

Jens Ove Johansson, ledamot

Lars Nord, ersättare

Fastighetsnämnden

Sven Jonsson, ledamot

Ari Lindberg, ersättare

Tekniska nämnden

Kenneth Nilsson, ledamot

Tomas Söhr, ersättare

Kommunstyrelsen

Emil Thessén, ledamot

Erik Johansson, ersättare

Valberedningen

Emil Thessén, ledamot

Erik Johansson, ersättare

Valnämnden

Jan Johansson, ledamot

Erik Johansson, ersättare

Skultuna kommundelsnämnd

Kenneth Nilsson, ledamot

Roger Larsson, ersättare

Miljö- och konsumentnämnden

Patric Sjölund, ledamot

Ann-Sofie Karlström, ersättare

Förskolenämnden

Mari Boman, ledamot

Nadja Axling, ersättare

Grundskolenämnden

Nadja Axling, ledamot

Rebecka Wretlind, ersättare

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden

Daniel Sjölund Jonsson, ledamot

Per Blomström, ersättare

Äldrenämnden

Mari Boman, ledamot

Alexander Savander, ersättare

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Göran Sjödal, ledamot

Nadja Axling, ersättare

Individ- och familjenämnden

Patric Sjölund, ledamot

Janeth Persson, ersättare

Nämnden för idrott och friluftsliv

Patric Sjölund, ledamot

Erik Johansson, ersättare

Kulturnämnden

Per Blomström, ledamot

Nan Von Rummelhof, ersättare

Revision

Västerås stads revisorer

Stefan Handing

Bolag

Västerås stadshus AB

Emil Thessén

Erik Johansson, ersättare

Västerås stads strategiska fastigheter AB

Tomas Sjövy

Bostad Mimer AB

Tomas Sjövy

Nya Västerås flygplats AB

Göran Sjödal

Mälarenergi AB

Magnus Jesperson

Mälarenergi försäljning AB

Magnus Jesperson

Mälarenergi vattenkraft AB

Magnus Jesperson

Västerås Parkerings AB

Kenneth Nilsson

Västmanlands kommuner - VK

Ombud

Emil Thessén

Erik Johansson

Kenneth Nilsson

Nadja Axling

Mari Boman

Ersättare

Daniel Sjölund Jonsson

Ann-Sofie Karlström

Ewa Halvarsson

Jan Johansson