Förtroendevalda 2018-2022 - Sverigedemokraterna i Västerås

Förtroendevalda 2018-2022

Fastighetsnämnden

Sven Jonsson, ledamot

Ari Lindberg, ersättare

Tekniska nämnden

Tomas Söhr, ersättare

Kommunstyrelsen

Erik Johansson, ersättare

Valberedningen

Erik Johansson, ersättare

Valnämnden

Jan Johansson, ledamot

Erik Johansson, ersättare

Miljö- och konsumentnämnden

Håkan Malmström, ledamot

Gisela Carstinge, ersättare

Förskolenämnden

Mari Boman, ledamot

Nadja Axling, ersättare

Grundskolenämnden

Nadja Axling, ledamot

Caroline Frisk, ersättare

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden

Daniel Sjölund Jonsson, ledamot

Håkan Malmström, ersättare

Äldrenämnden

Mari Boman, ledamot

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Nadja Axling, ersättare

Individ- och familjenämnden

Janeth Persson, ledamot

Caroline Frisk, ersättare

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Erik Johansson, ledamot

Sofia Bendix, ersättare

Kulturnämnden

Per Blomström, ledamot

Kirsten Lysgaard, ersättare

Revision

Västerås stads revisorer

Stefan Handing

Bolag

Västerås stadshus AB

Erik Johansson, ersättare

Västerås stads strategiska fastigheter AB

Tobias Utterstedt

Bostad Mimer AB

Erik Johansson

Nya Västerås flygplats AB

Mälarenergi AB

Magnus Jesperson

Mälarenergi försäljning AB

Magnus Jesperson

Mälarenergi vattenkraft AB

Magnus Jesperson

 

Västmanlands kommuner - VK

Ombud

Erik Johansson

Nadja Axling

Mari Boman

Ersättare

Daniel Sjölund Jonsson

Ann-Sofie Karlström

Ewa Halvarsson

Jan Johansson