Individ och familjenämnden blöder pengar - Sverigedemokraterna i Västerås

Individ och familjenämnden blöder pengar

Individ och familjenämnden blöder pengar

2017 låg budgetunderskottet i IFN på ca: -32 miljoner kronor. Tjänstemännen mörkade för oss i nämnden om underskottet, allt såg så ”bra” ut tills de verkliga siffrorna var ett faktum, som man till slut inte kunde blunda för eller dölja på något vis. IFN blöder bokstavligt talat pengar.

I februari kom nästa smäll! Nämnden ligger -32 miljoner kronor på bara två månader, lika mycket som hela föregående året och utvecklingen av underskottet växer så det knakar. I maj månad hade tjänstemännen räknat ut att prognosen av årets underskott skulle landa på ca -78 miljoner kronor! Och nu meddelar tjänstemännen att ”Prognosen håller inte – det kommer att bli ett större underskott jämfört med senaste prognosen på –78 miljoner”.
Den 19/6 på nämnden kommer skräcksiffrorna på det troliga budgetunderskottet för IFN.
Hela -95 miljoner kronor! Det är 17 miljoner mer i underskott än förra månadens beräkningar.

Men vi Sverigedemokrater tror inte det slutar med dom siffrorna. Vi tror att underskottet kommer att hamna på ca -150 miljoner kronor eller mer för IFN.

Vad är det som kostar så mycket pengar?
Enligt de sociala cheferna har de svårt att rekrytera myndighetsutövande handläggare med rätt kompetens, och man vill inte anställa nyutexaminerade handläggare, som inte har någon handläggningserfarenhet. Istället hyr man in dyra konsulter, som kostar mellan 120000- 160000kr/månad. Just nu är det 21 st inhyrda konsulter. Dessutom går det alldeles för sakta att återrekrytera personal som slutat.
Det tycker inte vi är rimligt överhuvudtaget. Kan man få ner kostnader som blöder pengar så måste det åtgärdas omgående!

Våld i nära relationer (VIR). Dessa placeringar är fler än någonsin och kostar extremt mycket pengar. Men vad beror ökningen på? Det har vi i nämnden fått veta att det beror på kultur- och hedersrelaterat våld, som ökar mest och därmed ökar också kostnaderna. En vuxen i skyddat boende kostar närmare 4000kr/dygn och barn som följer med kostar 1500kr/dygn. Det är mer regel än undantag att en kvinna med utländsk bakgrund med många barn söker skydd p.g.a våld i nära relation berättade de sociala cheferna på ett nämndsammanträde.

Det är ju inte rimligt att ha dessa höga kostnader per dygn. Och när kommunen inte har tillräckligt med bostäder för skyddat boende, då hyser man in familjer på hotell med kostnader på 50000kr/månad eller mer, och då är inte matkostnaden inräknad. En familj som lever i skyddat boende kostar en förmögenhet av IFN:s budget. I maj 2017 hade IFN 26 placeringar i VIR, i maj 2018 så har siffran ökat till 67 placeringar.
Här blöder det återigen ofantligt mycket pengar. Klart att vi ska skydda de mest utsatta i VIR, men kostnaderna måste ses över.

En annan stor kostnad är att försörjningsstödet ökar med fler hushåll och mer utbetalt. Ju fler i hushållet desto mer pengar. I statistiken är det uträknat som exklusive flykting. Att kostnaden för försörjningsstöd ökar beror på att flyktingar har fått uppehållstillstånd och räknas som svenskhushåll. 44% av alla som har försörjningsstöd är arbetshinder orsaken, 35% är arbetslösa. Här måste det in åtgärder för att minska utbetalda försörjningsstöd.
Beslutsorsaker till försörjningsstöd för flyktingar är att 50% av flyktingarna väntar på etableringsersättning eller har otillräcklig inkomst. Det här är också stora kostnader för IFN.

Patric Sjölund (SD) Ledamot Individ och familje nämnden
Janeth Persson (SD) Ersättare Individ och familje nämnden