Interpellation till kommunstyrelsens ordförande - Sverigedemokraterna i Västerås

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande

Salafism religionspoliser och parallella samhällen i Västerås

” Salafism är en bokstavstrogen trosinriktning inom sunnitisk Islam som vill gå tillbaka till den muslimska religionen så som de uppfattar att den levdes och lärdes ut av de tre första generationerna av muslimer efter profeten Muhammed. Salafister motsätter sig alla förändringar, avvikelser eller förnyelser i religionstolkning och förkastar de fyra rättskolorna inom sunnitisk Islam. Salafism är starkt gränssättande mellan muslimer och icke-muslimer, mellan rena och orena muslimer, mellan män och kvinnor, mellan halal (tillåtet) och haram (förbjudet), mellan Islam och Väst. Militanta aktivister inom salafismen benämns salafistiska jihadister. Terrororganisationen Islamiska Staten (IS) består av salafistiska jihadister.” Magnus Ranstorp, docent Försvarshögskolan.

 

I augusti 2018 publicerade VLT en rad artiklar som behandlade Salafism och parallellsamhällen i Västerås. I tidningen står att vissa män inte betalar för varor i matbutiken för att kassörskan inte är rättroende. Barn har jagats bort från lekparken och grannar har känt sig tvungna att flytta från området på grund av trakasserier. Skolpersonal vittnar om attityder där kvinnan är mindre värd. Polisen kämpar mot planer på en salafistisk moské i Västerås. Listan kan göras lång.

 

I P4 Västmanland sänds den 29 augusti en intervju med kommunstyrelsens ordförande:

– Några parallellsamhällen och någon religionspolis det ska vi inte ha i Västerås, det är någonting vi verkligen måste motverka, säger Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande i Västerås.

 

 

Med hänvisning av ovanstående vill jag därför fråga:

Vilka konkreta åtgärder har vidtagits sedan augusti för att motverka parallellsamhällen i Västerås?

Om åtgärder vidtagits, hur har dessa följts upp för att säkerställa önskat resultat?

 

 

Erik Johansson (SD)