Interpellation till ordförande i Individ och familjenämnden - Sverigedemokraterna i Västerås

Interpellation till ordförande i Individ och familjenämnden

Interpellation till ordförande i Individ och familjenämnden  

Varför har Västerås Stad placerat barn på HVB-hem som fått skarp kritik av IVO?

HVB-hem, som det kallas för i dagligt tal, eller hem för vård eller boende som det egentligen heter är en form av social dygnsvård och är en institution i Sverige som på kommunens uppdrag inrättas för barn, ungdomar, vuxna eller barnfamiljer och som där bedriver behandling, omvårdnad, stöd eller fostran. HVB-hem kan exempelvis inrikta sig på missbruksproblematik eller rikta sig till ensamkommande barn.

SVT har gjort reportage om hur barn far illa på HVB-hem(Aktuellt 6/6). Det handlar b.la om otillåtna tvångsåtgärder, förekomst av droger och personal som skickat sex-sms. Barn som varit placerade berättar om att de är mer trasiga efter HVB-placeringen än innan.

Det framgår att IVO (Inspektionen för vård och omsorg) riktat skarp kritik mot flera av dessa boenden år efter år och att Västerås Stad fortsatt upphandlat nio av dessa. Västerås sticker ut som den kommun som upphandlat flest av de kritiserade boendena.

Sverigedemokraterna ser allvarligt på att barn som behöver hjälp och stöd placeras på institutioner som fått dokumenterad allvarlig kritik.

 

Med anledning av detta vill jag fråga Individ och familjenämndens ordförande:

–  Varför har Västerås Stad placerat barn på HVB-hem som fått skarp kritik av IVO?

–  Kände du till att Västerås Stad placerat barn på de kritiserade HVB-hemmen innan SVTs granskning?

– Kommer du vidta några åtgärder med anledning av SVTs reportage?

 

 

För Sverigedemokraterna Västerås

 

Erik Johansson

 

2021-06-09