Interpellation till Tekniska nämndens ordförande - Sverigedemokraterna i Västerås

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande

Träden på Norra och Östra Ringvägen:

 Flera av träden i mittdelaren av vägen har många torra grenar och i vissa fall verkar hela träd vara döda. Det är bara en tidsfråga innan det faller ner grenar på gående eller bilar.

 

Med hänvisning av ovanstående vill jag därför fråga:

Har ni uppmärksammat detta?

Har ni någon plan för hur och när det ska åtgärdas?

  

 

Ann-Christine From Utterstedt (SD)