Kandidatutbildning, Stadshuset Västerås - Sverigedemokraterna i Västerås

Kandidatutbildning, Stadshuset Västerås

Lördagen den 9/11 2013 anordnade distriktsstyrelsen ett mycket uppskattat och nyttigt utbildningstillfälle i Västerås stadshus. Det skrevs motioner så pennorna glödde, som sen skulle bemötas av ingen mindre än riksdagsman Mikael Jansson. Trots bra motioner och argumentationer blev det dock många avslag, då Mikael för detta ändamål spelade en helt annan roll än den vi är vana vid. Roligt, nyttigt och väldigt lärorikt!

Avslutningsvis kunde vi ställa frågor till Mikael Jansson som gav svar på många intressanta funderingar.

Tack alla deltagare, distriktsstyrelsen och Mikael Jansson för en givande dag!