kommunfullmäktige 2018-01-18 - Sverigedemokraterna i Västerås

kommunfullmäktige 2018-01-18

Inlägg att titta på är punkt 17 vägen till södra Kärrbolandet, 18 uppdrag för ökat cyklande, 26,27,28,29,30,31 Motioner (SD) odlingslotter, 32 motion (SD)öka förståelsen och respekten för polisens arbete bland skolungdomar som kommunfullmäktige biföll, 34 Motion (SD) insynsplatser i nämnder, 35 Motion (SD) kontinuerlig kontroll av belastningstegistret.

Klicka här: