Kommunfullmäktigegrupp2014-2018 - Sverigedemokraterna i Västerås

Kommunfullmäktigegrupp2014-2018

Kommunfullmäktigegrupp 2014-2018

Gruppledare:  Ann-Christine From Utterstedt

Patric Sjölund

Anna Svensson

Börje Brandhill

Kaj-Göran Klang

Ersättare:

Jan Johansson

Christer Lenell (ej på bild)

SD-22