Kultur - Sverigedemokraterna i Västerås

Kultur

Vårt kulturarv ska fungera som ett sammanhållande kitt, varje samhälle behöver kollektiva minnen för att känna gemenskap och att man delar normer och värderingar. Kulturarvet ska hanteras varsamt och att värna om det är att visa respekt mot tidigare generationer och att med stolthet minnas vad de åstadkommit. Fokus bör ligga på att bevara och vidareutveckla det svenska och lokala kulturarvet. Att stärka intresset för vårt lands kultur och historia samt värna vår gemensamma identitet underlättar också assimileringen av nyinflyttade invandrare.

Vi ska ha ett levande, brett och tillgängligt folkligt kulturliv där bland annat sevärdheter, musik- och kulturskolor fyller en viktig funktion. Kommunalt kulturstöd ska inte gå till politisk eller politiserad verksamhet. Inte heller ska kulturstödet betalas ut till föreningar eller samfund som inte delar våra demokratiska värderingar.

Vallby friluftsmuseum är ett populärt utflyktsmål för många barnfamiljer. Medel för att underhålla byggnader och omgivning ska vara tillräckligt. Vi satsar också på ett besökscentrum där.

Att njuta av vår vackra stad med en tusenårig historia, är att ta en promenad längs med Svartån som ringlar sig från norra Västmanland, genom Västerås. Att känna till historien, att stråken har anor från stenåldern och att få njuta av vyn, gamla kulturer, minnesmärkta byggnader och den underbara naturen är en gåva till oss alla i Västerås. Detta är kulturarv, som vi vill bevara för kommande generationer.