Låt kommunens anställda få lön tidigare - Sverigedemokraterna i Västerås

Låt kommunens anställda få lön tidigare

Låt kommunens anställda få lön tidigare

När lönen utbetalas kan variera mellan olika arbetsgivare. Inom den privata och den statliga sektorn är det vanligt med utbetalningar den 25:e varje månad, med undantag för helger. Inom många kommunala verksamheter betalas lönen ut senast den 27:e varje månad, så även i Västerås.

En löntagare anställd av Västerås Stad har alltså ett mindre tidsfönster att betala sina räkningar än en löntagare anställd i den privata sektorn. Det kan skapa en onödig stress och oro för att inte hinna betala räkningar i tid. Det rimmar inte med att Västerås Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare.

De fackliga organisationerna förhandlar med arbetsgivare om bland annat när senast lönen ska betalas ut, men det finns inget som förhindrar att arbetsgivaren har bättre villkor än vad de fackliga organisationerna kräver.

Vi inom Sverigedemokraterna strävar efter att Västerås Stad ska bli en mer attraktiv arbetsgivare med bättre villkor för löntagare.  

 

Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:

-Att Västerås Stad betalar ut lönerna senast den 25:e varje månad.

 

För Sverigedemokraterna Västerås

 

Erik Johansson                                         

Janeth Persson

Ann-Christine From Utterstedt               

Jan Johansson

Daniel Sjölund Jonsson                            

Tomas Söhr

Stefan Handing