Migration - Sverigedemokraterna i Västerås

Migration

Flyktingar

Genom att införa ett tillfälligt stopp i kommunens mottagande av flyktingar, ensamkommande och andra asylsökande (som i en klar majoritet av fallen saknar verkliga asylskäl) kommer kostnaderna för kommunen att minska, vilket ger stora möjligheter att återupprätta den välfärd som övriga riksdagspartier gemensamt urholkat.

Vårt svenska välfärdssystem bygger på principen om att bidra efter förmåga och få tillbaka efter behov. Men när det på kort tid har invandrat mycket stora grupper som förväntas få ta del av den gemensamma kakan, trots att de aldrig har bidragit till densamma, har det svenska välfärdsystemet kommit i obalans.

Detta har naturligtvis förändrat de välfärdspolitiska förutsättningarna radikalt. Det finns således en tämligen enkel förklaring till varför svensk välfärd är på väg att falla samman. Detta märks inte minst i våra skolor, inom omsorgen och i hur man behandlar våra äldre.

Ekonomi

Den ekonomiska situationen för Västerås kommun ser mycket allvarlig ut. Vi har drabbats hårt av kostnader som den ansvarslösa invandringspolitiken som bedrivs av ”Sjuklövern” på riksdagsnivå fört med sig. Vi har en negativ ekonomisk trend, som slår hårt mot kommunens verksamheter. Med en allt större invandring ökar också kommunens kostnader alltmer. Majoriteten har avhjälpt situationen genom försäljning av tomträtter och fastigheter. Kommunen har också fått ett statstöd på 79 mnkr att fördela. Majoriteten har försökt att lura i oss att detta stöd enbart kan användas till kostnader som invandringen medfört, men det stämmer inte. Kommunen är fri att använda stödet till vad vi anser det passar bäst. Övriga partier väljer givetvis att lägga dessa extrapengar på integration. Vi Sverigedemokrater väljer däremot att se till att den vardagliga tillvaron för alla våra invånare ska bli bättre. Vi kan inte acceptera att besparingar på exempelvis äldre, sjuka och barn genomförs. Majoriteten verkar däremot inte rädas sådana besparingar.