Miljö - Sverigedemokraterna i Västerås

Miljö

Kommunen bör gynna miljön och spara energi på olika sätt, bland annat genom att använda miljöfordon i den egna verksamheten. Laddstationer till elbilar ska finnas så att det blir enkelt att använda miljövänliga elbilar.

Fjärrvärme är att föredra medan vindkraft inte bör uppföras i storskalighet. Vindkraften är mycket kostsam och det har visat sig att det är svårt att få lönsamhet i det. För att vindkraft ska vara effektivt så behöver det blåsa varje dag året runt vilket det inte gör samt att vi vet att det har påverkat fågellivet negativt.