Utöka hjälpen till Västerås hemlösa - Sverigedemokraterna i Västerås

Utöka hjälpen till Västerås hemlösa

Tak över huvudet måste kunna erbjudas människor som saknar en egen möjlighet att få det. Oavsett väder och vind måste möjligheten att kunna vila upp sig under en del av dagen finnas. Detta är givetvis än viktigare på vinterhalvåret, men möjligheten måste även kunna ges under resten av året. Förutom den viktiga värmen är det också viktigt att få vila ut i en ostörd miljö. Västerås stad skulle kunna hyra in en stor lokal för ändamålet. Lokalen kan inredas exempelvis med hjälp av rumsavdelare så att lokalen är flexibel samtidigt som man kan skilja av delar av den så att man kan få ett avskilt litet kryp-in med säng, täcke, kudde och filt för att kunna få en stunds kvalitetssömn. Ett annat alternativ är att erbjuda hotellrum, pensionat eller vandrarhemsplatser när härbärgesplatserna inte räcker till. Kan det övergivna Signalisten eller andra asylboenden användas för hemlösa?

Man kan också tänka sig att inrätta en motsvarighet till servicehus, där de hemlösa kan få tillgång till en egen lägenhet samtidigt som det finns gemensamma utrymmen och personal på plats för att erbjuda den individuella hjälp som av olika anledningar kan behövas.

I den extrema flyktingströmmen tog man till alla medel som fanns för att ge tak över huvudet för alla nytillkomna människor. Detsamma ska vi givetvis göra för våra svenska medborgare som befinner sig i en svår levnadssituation som kan leda till misär för dem.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:

Att Västerås kommun utökar antalet platser för hemlösa svenska medborgare efter det faktiska behovet som finns.

Att möjligheten att inrätta en typ av servicehus för hemlösa svenska medborgare utreds, samt en redovisning av kostnaden för det.

Att utreda möjligheten att erbjuda hotellrum, pensionat eller vandrarhemsplats när härbärgesplatserna inte räcker till, samt en bedömning av kostnaden per år för det.

 

Ann-Christine From Utterstedt (SD)                                  Patric Sjölund (SD)