Motion till Västerås kommunfullmäktige. - Sverigedemokraterna i Västerås

Motion till Västerås kommunfullmäktige.

Kontinuerlig kontroll av belastningsregister

 

Vid nyanställning av personal som ska arbeta med människor, exempelvis äldreomsorg, barnomsorg, skolverksamhet och liknande, ska individen vid rekrytering inkomma med ett belastningsregister. Detta ska sedan ske fortlöpande under den fortsatta anställningstiden, förslagsvis en gång per år. För tills vidareanställd personal kan detta ske exempelvis i samband med lönesamtalet. Tyvärr har det hänt att personal under anställningstiden begått brott som gör att de är mycket olämpliga att fortsätta arbeta med människor.

 

Med hänvisning av ovanstående yrkar jag:

  • Att Västerås stads verksamheter ska begära in belastningsregistret en gång per år från all personal som arbetar inom exempelvis äldreomsorg, barnomsorg, skolverksamhet och liknande.