Motion till Västerås kommunfullmäktige - Sverigedemokraterna i Västerås

Motion till Västerås kommunfullmäktige

                                         Ökad transparens i Västerås kommunfullmäktige

 

För att allmänheten ska få en lättillgänglig och överskådlig bild över respektive partis politiska engagemang förslår vi att ett specifikt register över motioner skall upprättas på kommunens hemsida.

Genom att göra motioner, deras behandlingsprocess samt beredningsstatus och slutligen även utfall tillgängligt på hemsidan ökar transparensen gentemot medborgarna, vars förtroende vi förvaltar. Genom att tillhandahålla ett register över lagda motioner skulle medborgarna få en bättre överblick över Västerås politiska liv. Den ökade tillgängligheten tror vi kan öka intresset och förståelsen för politik och demokrati. Utöver den allmänna tillgången till lättillgänglig information kan registret exempelvis även komma att användas som ett verktyg i skolundervisning eller annan verksamhet.

 

 

Med anledning av detta yrkar jag på följande:

 

Att inkomna motioner, deras behandlingsprocess samt beredningsstatus och slutligen även utfall skall göras tillgängligt på Västerås stads hemsida.

Att motionerna görs tillgängliga för nedladdning.

Att ett register över motionerna finns på Västerås stads hemsida.

 

 

 

 

——————————————–
Emil Thessén (SD)