EU-medborgare och tiggeri. - Sverigedemokraterna i Västerås

EU-medborgare och tiggeri.

Enligt EU-medborgares fria rörlighet får medborgarna förflytta sig mellan EU-länderna och befinna sig i ett annat EU-land under tre månader, under förutsättning att man står för sin egen försörjning exempelvis genom arbete, därefter måste man lämna landet. Under många år har tiggeri i Sverige varit utdött men på senare år har det återuppstått i form av så kallade ”EU-migranter” som försörjer sig genom tiggeri. Tiggeri är inte ett arbete och ingen skatt betalas på intjänade pengar.

Det förefaller vara vanligt att man också stannar i vårt land betydligt längre än de tre månaderna. Västerås stad, Stadsmissionen och Svenska kyrkan har på olika sätt hjälpt tiggarna med sovplats, dusch- och tvättmöjligheter, mat etcetera, inte sällan på bekostnad av Västerås hemlösas hjälpinsatser. Detta trots att de egna hemländerna naturligtvis har ett ekonomiskt ansvar för sina medborgare. Risken är också stor att det snart börjar byggas tältläger någonstans i staden och Kommunstyrelsens ordförande har i media deklarerat att man inte kommer att göra någonting åt dessa om de byggs.

Med hänvisning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta:

  • Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur avhysning av tältbyggande EU-medborgare ska ske.
  • Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att presentera hur man ska avhysa EU-medborgare som uppehållit sig i Västerås i mer än tre månader.
  • Att kommunen ska följa stadens ordningsföreskrifter och inte tillåta tiggeri på offentliga platser.
  • Att inte ge mer ekonomiskt stöd till EU-medborgare som uppehåller sig i Västerås.

 

Ann-Christine From Utterstedt (SD)