Gör Entrén till Stadshuset säkrare. - Sverigedemokraterna i Västerås

Gör Entrén till Stadshuset säkrare.

Västerås går tyvärr mot att vara en alltmer otrygg stad. Överallt måste nu säkerheten börja ses över och förbättras, så också i vårt Stadshus. Med anledning av att personalen i Stadshusentrén flera gånger varit utsatta för hotfulla situationer bör säkerheten där förbättras. Stadshuset ska vara tillgängligt för alla invånare, men det får inte vara på bekostnad av de anställdas säkerhet.

Detsamma gäller också besökare till Stadshuset. Tanken med nuvarande system med dagskoder är bra, men risken att obehöriga besökare hör den dagliga koden och därmed får tillgång till låsta utrymmen är stor.

Landstingshusets entré är också öppen likt den i Stadshuset, men som besökare där måste man skriva in sig i datorn och få ett kort att bära på sig med namnuppgift på sig själv och den man besöker. Det vore ett system att införa även i Stadshuset.

 

Med hänvisning av ovanstående föreslår jag därför Kommunfullmäktige besluta:

  • att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur man kan säkerställa säkerheten för personal och besökare i Stadshusentrén.
  • att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda kostnaden för att införa ett system där man elektroniskt får anmäla sitt besök samt få ett besökskort att bära på sig under vistelsen i Stadshuset.
  • Att Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda den allmänna säkerheten i Stadshuset.

  

Ann-Christine From Utterstedt (SD)