Omsorg - Sverigedemokraterna i Västerås

Omsorg

Tillgängligheten för funktionsnedsatta personer ska alltid vara i fokus i kommunens verksamheter. Förutsättningarna för att kunna utnyttja kultur, friluftsliv, omsorg, restaurangbesök, utbildning med mera ska vara lika för alla invånare i kommunen.

Boendestödet är en otroligt viktig del i att vardagen ska fungera för de individer som behöver det. Vi prioriterar också träffpunkter och annan social verksamhet.

Kostnaderna för nämnden har ökat avsevärt de senaste åren. Det innebär att kontrollerna över beviljade biståndstillstånd måste följas upp med större noggrannhet så att endast de som verkligen behöver dem får sådana. Vi måste komma tillrätta med det bidragsfusk som förekommer. Därför kommer vi att verka för att endast specialistläkare får skriva intyg. Det behövs också fler handläggare för att ansökningarna ska kunna få en rättvis och riktig bedömning.