Översyn av avgifter vid upplåtelse av offentlig plats med syfte att främja en levande stadskärna. - Sverigedemokraterna i Västerås

Översyn av avgifter vid upplåtelse av offentlig plats med syfte att främja en levande stadskärna.