Sverigedemokraterna - Sverigedemokraterna i Västerås

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Västerås

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Ann-Christine From Utterstedt

Ordförande SD Västerås

Skicka e-post till oss
Tel: 021-393120

 • Adam Marttinen föreläser för länets medlemmar.

  Måndagen den 11 december kommer partiets rättspolitiska talesperson Adam Marttinen till Västerås och föreläser för länets medlemmar. Anmälan sker som vanligt till vastmanland@sd.se eller 072-251 6555 senast den 9 december.

 • Brottsbekämpning

  Västerås invånare känner sig alltmer otrygga på grund av att det tyvärr har blivit osäkert att vistas ute i samhället. Övervägande delen av de som känner en ökad otrygghet är kvinnor.

  Vi minns en tid då vi tjejer leende kunde traska hemåt i den ljumna sommarnatten, barfota med våra nyinköpta skavsårsframkallande skor i handen, efter ett studentfirande eller annan festlighet, utan att vara rädda. Den tiden är sorgligt nog sedan länge förbi och den har fråntagits våra barn och deras barn. Nu utsätts både flickor och pojkar, kvinnor och män för gängvåldtäkter. Nästintill varje dag får vi ta del av nyhetsrapportering om mord som inträffat någonstans i vårt avlånga land. En sådan nyhet som på 80-talet var en stor chock för oss, att det kunde hända i vårt trygga vackra land, har nu blivit vardagsrapportering. (mer…)

 • Migration-Flyktingar

  Genom att införa ett tillfälligt stopp i kommunens mottagande av flyktingar, ensamkommande och andra asylsökande (som i en klar majoritet av fallen saknar verkliga asylskäl) kommer kostnaderna för kommunen att minska, vilket ger stora möjligheter att återupprätta den välfärd som övriga riksdagspartier gemensamt urholkat.

  Vårt svenska välfärdssystem bygger på principen om att bidra efter förmåga och få tillbaka efter behov. Men när det på kort tid har invandrat mycket stora grupper som förväntas få ta del av den gemensamma kakan, trots att de aldrig har bidragit till densamma, har det svenska välfärdsystemet kommit i obalans.

  Detta har naturligtvis förändrat de välfärdspolitiska förutsättningarna radikalt. Det finns således en tämligen enkel förklaring till varför svensk välfärd är på väg att falla samman. Detta märks inte minst i våra skolor, inom omsorgen och i hur man behandlar våra äldre.

   

   

   

 • Ekonomi

  Vi Sverigedemokrater känner stor respekt inför att handskas med kommunens pengar som, till största delen är de förvärvsarbetandes inbetalda skattemedel. Det är dina pengar, det är mina pengar och de ska fördelas på vår gemensamma välfärd.

  Vi förtroendevalda har ett enormt ansvar för att fördela våra pengar på bästa sätt. Ingen ska ha särskilda fördelar inom något område, exempelvis för en sexuell läggning eller en viss etnicitet. Våra invånare som inte har möjlighet att arbeta på grund av sjukdom eller annan problematik, hemlösas förutsättningar eller andra områden där människor behöver hjälp är samhällets, alltså alla vi människors, ansvar att ge en rättvis vardag och ett bibehållet människovärde.

   

 • Migration-Ekonomi

  Den ekonomiska situationen för Västerås kommun ser mycket allvarlig ut. Vi har drabbats hårt av kostnader som den ansvarslösa invandringspolitiken som bedrivs av ”Sjuklövern” på riksdagsnivå fört med sig. Vi har en negativ ekonomisk trend, som slår hårt mot kommunens verksamheter. Med en allt större invandring ökar också kommunens kostnader alltmer. Majoriteten har avhjälpt situationen genom försäljning av tomträtter och fastigheter. Kommunen har också fått ett statstöd på 79 mnkr att fördela. Majoriteten har försökt att lura i oss att detta stöd enbart kan användas till kostnader som invandringen medfört, men det stämmer inte. Kommunen är fri att använda stödet till vad vi anser det passar bäst. Övriga partier väljer givetvis att lägga dessa extrapengar på integration. Vi Sverigedemokrater väljer däremot att se till att den vardagliga tillvaron för alla våra invånare ska bli bättre. Vi kan inte acceptera att besparingar på exempelvis äldre, sjuka och barn genomförs. Majoriteten verkar däremot inte rädas sådana besparingar.