Sverigedemokraterna - Sverigedemokraterna i Västerås

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Västerås

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Ann-Christine From Utterstedt

Ordförande SD Västerås

Skicka e-post till oss
Tel: 021-393120

 • Miljö

  Kommunen bör gynna miljön och spara energi på olika sätt, bland annat genom att använda miljöfordon i den egna verksamheten. Laddstationer till elbilar ska finnas så att det blir enkelt att använda miljövänliga elbilar.

  Fjärrvärme är att föredra medan vindkraft inte bör uppföras i storskalighet. Vindkraften är mycket kostsam och det har visat sig att det är svårt att få lönsamhet i det. För att vindkraft ska vara effektivt så behöver det blåsa varje dag året runt vilket det inte gör samt att vi vet att det har påverkat fågellivet negativt.

 • Samhällsbyggnad

  Bostäderna i Västerås är för få och vi måste bygga ikapp. Befolkningsmängden har ökat i alltför snabb takt och vi har inte kunnat möta det ökade behovet av bostäder. Fokus i nybyggnationen bör främst ligga på att uppföra hyresrätter till ungdomar som vill flytta hemifrån.

  Vi ska bevara historiskt förankrade miljöer och hänsyn ska tas till vårt kulturarv när nya bostäder uppförs. Byggnader med starkt symbolvärde och som kraftigt avviker från svensk eller västerländsk byggnadstradition ska inte uppföras.

  I kommunfullmäktige röstade vi nej till förslaget på att godkänna detaljplanen vid Domkyrkan. Detta är en känslig miljö som bör bevaras som den är. Vi känner oss inte trygga med att den byggnad som nu ska uppföras kommer att byggas på ett sådant sätt att den smälter in i övrig bebyggelse.

  Västerås är en av Sveriges äldsta städer. Varje gammal byggnad i staden bär på en historia som ger Västerås sin identitet. Vi har Ångkraftverket, Turbinhuset, Fridnässkolan, Stadshotellet. Erik Hahr var vår förste stadsarkitekt och satte under 1900-talets första decennnier sin prägel på staden. Han skapade en stad med historisk atmosfär och karaktär.

  Vi har många gamla vackra byggnader i vår stad och det kan vi tacka Erik Hahr för.

  Fryxellska skolan är en utav dem. Ritningarna till byggnaden blev klar 1902 och användes först som flickskola. Vi vill bevara och behålla skolan i Västerås stads ägo. Denna majestätiska byggnad står centralt på Oxbackens kant och utstrålar mer än 100-årig historia. Att få njuta av dess charm, historia och kulturella värde är en självklarhet. En profil i Västerås. Skolan är välkänd, mycket för sin musik och dans. Det har blivit en del av Västerås och skolans elever har gett västeråsarna mycket glädje. Man betraktar skolans musikinriktning som en av Sveriges främsta och äldsta. Sveriges och Västerås kulturarv ska vi vara mycket rädda om. Majoritetens iver att sätta Västerås ”på kartan” mynnar ut i stundtals märkliga detaljplaner och byggnationer. Förutom att arbeta på stationsområdet med en byggnad som kan liknas vid en rymdstation, har man nu valt att lägga krut på att ta fram en detaljplan för att kunna bygga trekantiga hus. Det har tydligen tagit sex år att ta fram denna plan då det funnits problematik kring exempelvis bullernivån. Beslutet kring detta var inte så lätt att ta ställning till. Det var svårt att rösta emot förslaget eftersom vi är i sådant enormt behov av bostäder. Det var lika svårt att rösta för det eftersom detaljplanen var onödigt detaljerad. Eftersom majoriteten bestämt sig för detta så blir det nu trekantiga hus som byggs på kvarteret Kungsljuset 2.

 • Kultur

  Vårt kulturarv ska fungera som ett sammanhållande kitt, varje samhälle behöver kollektiva minnen för att känna gemenskap och att man delar normer och värderingar. Kulturarvet ska hanteras varsamt och att värna om det är att visa respekt mot tidigare generationer och att med stolthet minnas vad de åstadkommit. Fokus bör ligga på att bevara och vidareutveckla det svenska och lokala kulturarvet. Att stärka intresset för vårt lands kultur och historia samt värna vår gemensamma identitet underlättar också assimileringen av nyinflyttade invandrare.

  Vi ska ha ett levande, brett och tillgängligt folkligt kulturliv där bland annat sevärdheter, musik- och kulturskolor fyller en viktig funktion. Kommunalt kulturstöd ska inte gå till politisk eller politiserad verksamhet. Inte heller ska kulturstödet betalas ut till föreningar eller samfund som inte delar våra demokratiska värderingar.

  Vallby friluftsmuseum är ett populärt utflyktsmål för många barnfamiljer. Medel för att underhålla byggnader och omgivning ska vara tillräckligt. Vi satsar också på ett besökscentrum där.

  Att njuta av vår vackra stad med en tusenårig historia, är att ta en promenad längs med Svartån som ringlar sig från norra Västmanland, genom Västerås. Att känna till historien, att stråken har anor från stenåldern och att få njuta av vyn, gamla kulturer, minnesmärkta byggnader och den underbara naturen är en gåva till oss alla i Västerås. Detta är kulturarv, som vi vill bevara för kommande generationer.

   

 • Omsorg

  Tillgängligheten för funktionsnedsatta personer ska alltid vara i fokus i kommunens verksamheter. Förutsättningarna för att kunna utnyttja kultur, friluftsliv, omsorg, restaurangbesök, utbildning med mera ska vara lika för alla invånare i kommunen.

  Boendestödet är en otroligt viktig del i att vardagen ska fungera för de individer som behöver det. Vi prioriterar också träffpunkter och annan social verksamhet.

  Kostnaderna för nämnden har ökat avsevärt de senaste åren. Det innebär att kontrollerna över beviljade biståndstillstånd måste följas upp med större noggrannhet så att endast de som verkligen behöver dem får sådana. Vi måste komma tillrätta med det bidragsfusk som förekommer. Därför kommer vi att verka för att endast specialistläkare får skriva intyg. Det behövs också fler handläggare för att ansökningarna ska kunna få en rättvis och riktig bedömning.

   

 • Arbetsgivare

  Vi vill satsa på att bättre matcha utbildningar efter arbetsmarknadens behov. I Västerås har vi många människor som får försörjningsstöd under lång tid. För att stävja detta måste vi kunna erbjuda bra utbildningar som leder till arbete. Det ska givetvis också löna sig att arbeta och förutsättningarna för att försörja sig själv måste bli bättre. Reglerna för bidrag som betalas ut till människor som inte kommer i arbete ska vara lika för alla. Försörjningsstöd ska inte betalas ut samtidigt som personen uppbär annan inkomst i form av lön eller personliga bidrag.

  I och med de nya a-kassareglerna har det blivit svårare för lokala småföretagare att rekrytera arbetskraft. Intresset för att arbeta som timvikarie har till stor del svalnat.

  Det är av största vikt att vi bryter ungdomsarbetslösheten. Vår tanke är därför bland annat att en anställningsform som heter lärlingsjobb ska införas.