S-styret i Västerås visar på en ”skjut först, fråga sen”-mentalitet - Sverigedemokraterna i Västerås

S-styret i Västerås visar på en ”skjut först, fråga sen”-mentalitet

S-styret i Västerås visar på en ”skjut först, fråga sen”-mentalitet

Majoritetens besparingskrav riktat mot Västerås stads administration, vilket behandlades under kommunstyrelsens sammanträde 31 oktober blottar förvisso en sund grundinställning men förslaget i sig väcker oro.

Sverigedemokraterna ställer sig bakom majoritetens grundinställning gällande att se inom stadshusets väggar för olika besparingsalternativ. Vi är övertygade om att den kommunala apparaten på olika sätt kan trimmas och effektiviseras till förmån för andra prioriteringar i kommunens verksamheter.

Som VLT tidigare uppmärksammat ska det sparas in 20 procent under två år på stadsledningskontorets verksamheter. Det må bedömas vara en frisk satsning med sunda intentioner.

Det är dock av andra anledningar som det presenterade förslaget är bristfälligt, majoriteten har avstått från att specificera hur besparingarna skall genomföras. Vilka funktioner kommer att läggas ner? Vilken personal kommer att sägas upp? Var är den centrala konsekvensanalysen?

Dessa typer av frågor upprepades från oppositionspartierna, med Moderaterna och Kristdemokraterna i spetsen skall tilläggas, utan att majoriteten förmådde sig leverera svar.

Resultatet blir således att stadsledningskontoret låses fast vid en procentsats eller summa gällande besparingar redan innan en sondering och grundlig konsekvensanalys har genomförts. Det rimliga vore att agera tvärt om.

Majoritetens handlande kan således översättas till en form av ”skjut först, fråga sen”-mentalitet. Sverigedemokraterna, som konservativa, vill dock se förändringar under ordnade former och dömde ut åtgärdsförslaget.

Det är sannolikt inte enbart vi oppositionspartier som ställer oss frågande gällande konsekvenserna av majoritetens besparingsåtgärder. Beslutet kan inte komma som en trevlig julklapp för berörda tjänstemän, som nu rimligtvis svävar i ovisshet gällande sin anställning. Bedrövligt, på detta sätt får det helt enkelt inte gå till.

Det vore både strategiskt rent politiskt och god sed att vid tunga beslut vara så transparent som möjligt. Med majoritet kommer ett helhetsansvar.

Emil Thessén (SD)

oppositionsråd