Säkerställ en bättre allmänhetens frågestund i byggnadsnämnden. - Sverigedemokraterna i Västerås

Säkerställ en bättre allmänhetens frågestund i byggnadsnämnden.

Byggnadsnämnden är en mycket intressant nämnd, det tycker inte endast vi politiker utan även allmänheten generellt. Det märks på besökstrycket under allmänhetens frågestund.

Sedan Sverigedemokraterna tog plats i nämnden efter valet 2018 har både oppositionsråd, ledamot och ersättare uppmärksammat det starka engagemang och intresse som finns hos den så kallade allmänheten. Med det menas väljare, näringsidkare, boende, sakägare, västeråsare och allt där emellan.

Det är mycket glädjande att se. En aktiv befolkning gynnar demokratin.

Vi sverigedemokrater har dock noterat att konceptet är i behov av en förbättring. Sedan valet har en mindre förändring gjorts vilket inneburit en salsförflyttning med hänsyn till säkerheten. Allmänhetens frågestund äger nu rum i det pampiga ”Röda rummet”. Det är en sal värdig att husera ett sådana viktiga möten.

Problematiken bottnar i den korta tid som avsätts för allmänhetens frågestund vilket uppgår till en ynka kvart.

Vi har gång på gång sett och hört en besviken allmänhet som inte hunnit fått komma till tals, ej fått svar på sina frågor eller både och. På det senaste sammanträdet hade vi besök av boende från flera stadsdelar, alla lika måna om att skapa en god dialog med oss politiker. Det finns en överhängande risk att denna tidsbrist föder mer irritation och missnöje än om mötet inte existerade över huvud taget.

Sverigedemokraterna vill se en förbättrad allmänhetens frågestund som är anpassad efter det behov som finns. Vi anser att det är av stor betydelse att detta koncept lever upp till allmänhetens förväntningar. Vi är ärligt talat häpna över hur undermåligt vissa av dessa möten har genomförts sedan valet 2018.

Vi anser att en första åtgärd bör vara att utöka den tid som avsätts för allmänhetens frågestund. Alla som har en fråga ska bli lyssnad på och få sin fråga besvarad på ett värdigt sätt.

Emil Thessén(SD) Oppositionsråd & gruppledare,

Jens-⁠Ove Johansson(SD) ledamot i byggnadsnämnden,

Lars Nord(SD) ersättare i byggnadsnämnden