Samhällsbyggnad - Sverigedemokraterna i Västerås

Samhällsbyggnad

Bostäderna i Västerås är för få och vi måste bygga ikapp. Befolkningsmängden har ökat i alltför snabb takt och vi har inte kunnat möta det ökade behovet av bostäder. Fokus i nybyggnationen bör främst ligga på att uppföra hyresrätter till ungdomar som vill flytta hemifrån.

Vi ska bevara historiskt förankrade miljöer och hänsyn ska tas till vårt kulturarv när nya bostäder uppförs. Byggnader med starkt symbolvärde och som kraftigt avviker från svensk eller västerländsk byggnadstradition ska inte uppföras.

I kommunfullmäktige röstade vi nej till förslaget på att godkänna detaljplanen vid Domkyrkan. Detta är en känslig miljö som bör bevaras som den är. Vi känner oss inte trygga med att den byggnad som nu ska uppföras kommer att byggas på ett sådant sätt att den smälter in i övrig bebyggelse.

 

 

Västerås är en av Sveriges äldsta städer. Varje gammal byggnad i staden bär på en historia som ger Västerås sin identitet. Vi har Ångkraftverket, Turbinhuset, Fridnässkolan, Stadshotellet. Erik Hahr var vår förste stadsarkitekt och satte under 1900-talets första decennnier sin prägel på staden. Han skapade en stad med historisk atmosfär och karaktär.

Vi har många gamla vackra byggnader i vår stad och det kan vi tacka Erik Hahr för.

Fryxellska skolan är en utav dem. Ritningarna till byggnaden blev klar 1902 och användes först som flickskola. Vi vill bevara och behålla skolan i Västerås stads ägo. Denna majestätiska byggnad står centralt på Oxbackens kant och utstrålar mer än 100-årig historia. Att få njuta av dess charm, historia och kulturella värde är en självklarhet. En profil i Västerås. Skolan är välkänd, mycket för sin musik och dans. Det har blivit en del av Västerås och skolans elever har gett västeråsarna mycket glädje. Man betraktar skolans musikinriktning som en av Sveriges främsta och äldsta. Sveriges och Västerås kulturarv ska vi vara mycket rädda om. Majoritetens iver att sätta Västerås ”på kartan” mynnar ut i stundtals märkliga detaljplaner och byggnationer. Förutom att arbeta på stationsområdet med en byggnad som kan liknas vid en rymdstation, har man nu valt att lägga krut på att ta fram en detaljplan för att kunna bygga trekantiga hus. Det har tydligen tagit sex år att ta fram denna plan då det funnits problematik kring exempelvis bullernivån. Beslutet kring detta var inte så lätt att ta ställning till. Det var svårt att rösta emot förslaget eftersom vi är i sådant enormt behov av bostäder. Det var lika svårt att rösta för det eftersom detaljplanen var onödigt detaljerad. Eftersom majoriteten bestämt sig för detta så blir det nu trekantiga hus som byggs på kvarteret Kungsljuset 2.