SD är inte trångsynt - Sverigedemokraterna i Västerås

SD är inte trångsynt

Publicerad 20 dec 2014 i VLT

 

SD är inte trångsynt

 

Precis som ledaren i VLT 17 december säger så är den som känner sig svensk också det. Det är just den känslan som infinner sig när man har kommit in i samhället i det nya hemlandet Sverige.

Vi anser att för att komma in i samhället är det lättare att anamma den kultur och sociala struktur som finns i landet. Det finns dock undantag för detta.

Staten har beslutat att fem etniska minoriteter som befinner sig i Sverige har en särställning och en rätt att behålla och bejaka sin kultur och levnadsätt. I en motion 2013/14:Ub559 av Mattias Karlsson och Rickard Jomshof föreslår SD inrättande av ett samisk forskningscenter för att kunna bevara och vidareutveckla den samiska kulturen och identiteten.

Att anamma vår svenska kultur samtidigt som man behåller delar av sig egen är fullständigt naturligt (som midsommarfirande av svenskättlingar i USA). Problem kan däremot uppstå om dessa seder och bruk inte är förenliga med svenska lagar (som kvinnlig könsstympning).

Vi är varken trångsynta eller ställer till oreda. Vi har heller inte brutit mot några röstregler utan frångick en redan påbörjad förändring av budgetpraxis som inleddes av S under förra mandatperioden då delar av Alliansens budget bröts ur och röstades mot.

Att vi angrips är inte alls förvånande. Det hade skett oavsett röstförfarande i kammarens budgetomröstning. Att detta sker nu i full skala beror på att övriga partier och dess anhängare ser oss växa och det skapar en skräck för deras egen överlevnad.

VLT svarar:

Björn Söder (SD) förmedlade ett annat budskap om svenskhet i en DN-intervju. VLT beklagade S ändring av budgetpraxis, men SD går mycket längre genom att rösta på ett alternativ partiet anser vara lika dåligt som det andra.

ANN-CHRISTINE FROM UTTERSTEDT (SD)
MARIA ANDERSSON LILJEDAHL (SD)