SD: Rädda sommarjobben! - Sverigedemokraterna i Västerås

SD: Rädda sommarjobben!

 

Våra ungdomar behöver möjligheten till att sommarjobba. Trots att coronaviruset tär på samhället är det viktigt att Västerås stad säkerställer trygga och säkra sommarjobbsmöjligheter då många vanliga sommarjobbstillfällen riskerar att försvinna till följd av rådande situation. Självklart ska samtidigt myndigheters riktlinjer och rekommendationer följas.

Ett sommarjobb är i många fall otroligt viktigt för individens personliga och inte minst karriärmässiga utveckling. Det innebär i många fall en första kontakt med näringslivet och en arbetsplats i någon form.

Utbrottet av coronaviruset bedöms enligt regeringens vårproposition 2019/20:99 att minska ungdomars möjligheter att få sommarjobb under 2020. Sverigedemokraterna i Västerås delar den bedömningen och vi är oroade över förutsättningarna för ungdomarna i Västerås. Därför har vi lämnat in ett förslag som innebär att en översyn av ungdomarnas möjligheter till sommarjobb görs med bakgrund av utbrottet av coronaviruset och att Västerås stad, om behovet finns, stärker möjligheterna för ungdomar att få sommarjobb.

Västerås stad och den politiska majoriteten bör se värdet i sommarjobben och säkerställa att möjligheterna för ungdomarna att söka sommarjobb påverkas i så låg utsträckning som möjligt. Det är viktigt, både för individerna själva men även samhället i stort.

Emil Thessén(SD), Oppositionsråd. Ronja Kullinger, Kontaktperson Ungsvenskarna Västmanland.