SD: Stöd ditt lokala företag! - Sverigedemokraterna i Västerås

SD: Stöd ditt lokala företag!

 

Många lokala företag och koncerner drabbas hårt av coronavirusets sviter. Vårt lokala näringslivs välmående är otroligt viktigt, tvingas företagen till uppsägningar drabbar det människor i vår direkta närhet. Dessa tider kräver extra sammanhållning och ett aktivt ansvarstagande för den som har möjlighet till det. Samtidigt är det viktigt att följa hälso- och smittskyddsdirektiv från exempelvis Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Restaurangbranschen är ett påtagligt exempel på en bransch som i nuläget lider och där ett sviktande kundunderlag inte endast drabbar företaget i sig utan även samhället – i flera steg. Ofta köper resturanger, förtjänstfullt, in lokala råvaror och har täta samarbeten med lokala lantbruk, uppfödare, slaktare och transportfirmor. Det är i vissa fall ömtåliga processkedjor i stor ekonomisk konkurrens med den globala marknaden. Bakom varje steg i processen finns anställda. Påverkas processkedjan negativt drabbas också individerna i branschen, det kan exempelvis vara din granne, en släkting, eller en extrajobbande student. Eventuell arbetslöshet leder sedan till större påfrestningar på vårt samhälle och vår välfärd, exempelvis genom ekonomiskt stöd, som i mångt och mycket är beroende av skatteintäkter från arbetande individer. Det ligger således i allas intresse att stötta våra lokala företag, oavsett bransch. Konsumtion är det bästa bidraget till att så många arbetstillfällen som möjligt ska finnas kvar.

Många lokala resturanger erbjuder hemkörning av sin mat via företag som specialiserar sig på detta.  Det är ett exempel på en smart lösning på att hålla verksamheterna igång om man som konsument inte vill göra ett fysiskt besök.

I tider som dessa blir behovet av välfungerande lokala processer och ett välmående näringslivs otroligt tydligt. Nu fokuserar vi på att stimulera vårt lokala näringsliv men långsiktigt har vi mycket att lära av denna situation. Det är vår förhoppning att fler ser värdet i det lokala och att politiken i landet i viss mån ställs om, på riksplanet likväl som i regioner och kommuner.

Exempelvis har vi Sverigedemokrater lämnat in motioner i en rad kommuner om att servera lokalt viltkött inom kommunens verksamheter. Det kommer att långsiktigt stimulera det lokala näringslivet och innebära ett stärkt fokus på det lokala. Vi ser ett stort värde av detta och på nationellt plan även stärka Sveriges egen produktionsförmåga och självförsörjningsgrad.

Nu hjälps vi gemensamt åt att hålla igång våra kommuner och Sverige som helhet. Sammanhållning, på riktigt.

Emil Thessén (SD), Oppositionsråd Västerås stad. Mimmi Heinegren (SD), Distriktsansvarig SD-Kvinnor Skåne Norra Östra