SD vill bygga äldreboende och förskola på Södra Källtorp - Sverigedemokraterna i Västerås

SD vill bygga äldreboende och förskola på Södra Källtorp

SD vill bygga äldreboende och förskola på Södra Källtorp.

SD är inte emot planerat äldreboende på Södra Källtorp (Wenströmska)

Först får jag tacka Lars Kallsäby och Jonas Cronert för välkomnandet i byggnadsnämnden. När det gäller Wenströmska DP1821, då är det lite märkligt men ej förvånande att byggnadsnämndens ordförande vill diskutera byggplanerna i media. Det gör det dock lättare för allmänheten att följa hur tidigare byggnadsnämnd godkänt en detaljplan som angränsar till en så kallad farligtgodsled, E18. E18 är en primärväg vilket innebär ADR-transporter vilka utgör en förhöjd risk vid olycka. Det måste kommunen ha stor respekt för.

Att då bygga ett lamellhus i fyra våningar, 40 meter från E18, som är uppritat i detaljplanen och ska fungera som bullerplank mot hela Wenströmska är konstigt. Trafikverket som också är sakägare precis som jag, säger att inga bostäder i området 30–70 meter från E18, endast förråd och garage får förekomma.

I detta område får ”endast ett antal vaksamma personer vistas” som kan sätta sig i säkerhet vid en olycka. Trafikverket säger att Västerås stad ska i detaljplanen ta höjd på risken att en gasolycka faktiskt kan hända. Det finns också en analys angående risker i området som Fire Rescue Enginering har gjort, där står att området skall utrustas med gaslarmsirener på höga punkter.

När det gäller Länsstyrelsens bedömning så anmärker de att den socialkonsekvensanalys som har gjorts ej är analyserad i samrådet. När det gäller detta har vi i staden en skrivelse att alla människor ska kunna vistas i samtliga områden i Västerås. Om man exempelvis är döv, synskadad, funktionshindrad eller äldre, vem ansvarar för dessa invånare i denna detaljplan?

När det gäller svaret angående äldreboendet och förskolan så tog jag mig tiden som privatperson att gå ner på byggnadsnämndens sammanträde 2018-06-14 och påtalade dessa problem och bad då byggnadsnämnden att anta den övre delen av planen (äldreboendet och förskolan) och återremittera den södra delen mot E18 på grund av nämnda bullervärden och risker.

Att Lars Kallsäby inte vill lyssna på en tidigare privatperson och numera en SD politiker är ej förvånande! Om allmänheten och Lars Kallsäby vill läsa dessa underlag så finns de som dokument på detaljplan 1821.

Jag tog kontakt med Lars Kallsäby när domen från miljödomstolen kom 2018-12-20. Han sa då att han ej hade läst domen, men skulle återkomma under efterföljande dagar, vilket han ej gjorde.

Jag påtalar ännu en gång att varken jag som privatperson eller Sverigedemokraterna som parti är emot byggnationen av äldreboendet och förskolan.

Jens-Ove Johansson (SD)

ledamot i byggnadsnämnden