Arbetsgivare - Sverigedemokraterna i Västerås

Arbetsgivare

Vi vill satsa på att bättre matcha utbildningar efter arbetsmarknadens behov. I Västerås har vi många människor som får försörjningsstöd under lång tid. För att stävja detta måste vi kunna erbjuda bra utbildningar som leder till arbete. Det ska givetvis också löna sig att arbeta och förutsättningarna för att försörja sig själv måste bli bättre. Reglerna för bidrag som betalas ut till människor som inte kommer i arbete ska vara lika för alla. Försörjningsstöd ska inte betalas ut samtidigt som personen uppbär annan inkomst i form av lön eller personliga bidrag.

I och med de nya a-kassareglerna har det blivit svårare för lokala småföretagare att rekrytera arbetskraft. Intresset för att arbeta som timvikarie har till stor del svalnat.

Det är av största vikt att vi bryter ungdomsarbetslösheten. Vår tanke är därför bland annat att en anställningsform som heter lärlingsjobb ska införas.

I korthet

  • Utbildning ska ge jobb
  • Lika bidrag för alla
  • Begränsning i försörjningsstöd
  • Lärlingsjobb – främst ungdomar