Underlätta för kommunens företag och invånare att bidra med skyddsutrustning - Sverigedemokraterna i Västerås

Underlätta för kommunens företag och invånare att bidra med skyddsutrustning

Nämndinitiativ till kommunatyrelsen

 Många vill göra vad de kan för att hjälpa till i arbetet för att minska smittspridningen av covid-19.

Vi Sverigedemokrater föreslår att Västerås Kommun uppmuntrar och underlättar för kommunens företag och kommuninvånare att skänka eftersökt skyddsutrustning. För de som vill bidra ska det finnas bra information om vilken typ av utrustning kommunen är intresserad av. Det bör också finnas enkla formulär på kommunens hemsida för att anmäla gåvor, både från privatpersoner och företag.

Utrustningen ska användas i kommunens verksamheter, exempelvis hos hemtjänsten, på äldreboenden och i boenden med särskild service.

Tjörns kommun har på sin hemsida redan infört detta förfarande, med mycket positivt resultat.

Sverigedemokraterna föreslår att:

  1. Kommunen upprättar ett informationsunderlag på kommunens hemsida och andra lämpliga platser om möjligheten att skänka medicinsk skyddsutrustning till kommunen.

 

  1. Kommunen upprättar ett formulär på kommunens hemsida för anmälande av gåvor av skyddsutrustning.

 

  1. Kommunen uppdrar åt berörda instanser att upprätta en behovslista, hantera mottagandet samt fördelningen av skyddsutrustningen.

Erik Johansson (SD)