Valsedlar - Sverigedemokraterna i Västerås

Valsedlar

Idag ska alla hushåll ha fått ett utskick från Sverigedemokraterna med valsedlar. Tips till dig som ska rösta på oss, gäller alla nivåer: Ta med dina valsedlar till vallokalen så är du säker på att kunna rösta. Vi hoppas naturligtvis att inga problem med försvunna valsedlar från vallokalerna ska uppkomma. Men vis av erfarenhet från tidigare val så är det bäst att gardera sig.

Info: Landstingsvalsedlar för personröster för Västmanland har av någon anledning inte levererats till oss ännu, därför finns just nu  inga sådana i vallokalerna. Vi levererar de till vallokalerna så snart vi fått dem. Så länge kan ni rösta med Landstingspartivalsedeln som finns i vallokalerna. Då blir det en röst på partiet enligt tryckt lista och inte på en speciell person. Vi kämpar på!

Info: Västmanland har en kandidat, Ann-Christine From Utterstedt, på plats nr.65 på Riksdagsvalsedeln som skickats till hushållen. Den finns inte i vallokalerna. Vill du rösta på en Västmanländsk kandidat i Riksdagsvalet måste du alltså ta med dig valsedeln hemifrån.

Info: Utskicken som kommit verkar ha blivit försedda med lite varierande antal sedlar. Kommentera gärna om du inte har fått rätt antal valsedlar så får jag vidarebefordra det till riksorganisationen. Om jag har fått rätt information så ska brevet innehålla två Riksdagsvalsedlar och två Landstingsvalsedlar. Kommunvalsedlarna finns i vallokalerna. Själv fick jag en Riksdagsvalsedel och två Landstingsvalsedlar. Jag har fått kännedom om andra varianter också. Viktigt att vi kan samla ihop alla avvikelser och rapportera vidare.

Info: Om det fattas valsedlar i vallokalen, meddela på telefon 072 22 56 563

SD 2014!