Vi vill bidra till en socialt hållbar framtid för Västerås. - Sverigedemokraterna i Västerås

Vi vill bidra till en socialt hållbar framtid för Västerås.

Sverige är idag ett kluvet land och vårt kära Västerås en kluven stad. Olika konstellationer av regeringar och lokalstyren har under lång tid tyvärr låtit det viktiga samhällskittet krackelera. Detta har gjort att segregationen fått fäste och parallella samhällen vuxit fram likväl som utsatta områden där hedersproblematik, skottlossning och bilbränder har blivit vardag. Under 2019 begicks nästan ett personrån varannan dag i Västerås. Resultatet av den hittills förda politiken av styrande partier har således tydligt tagit form. Vi accepterar inte den negativa utvecklingen i det samhälle vi så småningom ska lämna efter oss till våra barn, barnbarn och efterföljande generationer.

 

Andra partier verkar fortfarande tro på att problemen går att lösa med kostsamma integrationsprojekt. Vi tror dock inte att segregationen och motsättningarna kommer att lösas av integrationsprojekt utan det krävs rejäla krafttag. Givetvis behövs förebyggande åtgärder men det räcker så klart inte.

 

Sverige behöver mer än någonsin en politik för att återigen bygga vår gemensamma identitet för allas sociala tillit och oumbärliga sammanhållning. För att vår vardag återigen ska bli trygg måste detta lyckas. I det arbetet är Sverigedemokraterna en viktig aktör och bär ett stort ansvar gentemot, inte bara väljarna som givit oss sitt förtroende, utan alla invånares säkerhet i stort.

 

Vi föreslår åtgärder för att öka medborgarskapets betydelse och stärka den kulturella sammanhållningen. Sammanhållning innebär ett gemensamt kollektivt ansvar för det svenska samhället. En svensk medborgare ska vara lika väl införstådd med sina plikter och skyldigheter som med sina rättigheter. Således bör utländska medborgare som önskar bli en del av vårt samhälle tydligt visa att de är redo och villiga att ta del av det kollektiva ansvaret för Sverige.

 

Varje dag får vi ta del av nyhetsrapportering om synnerligen grova brott som inträffat någonstans i vårt avlånga land, det sprängs och skjuts, mord sker på öppen gata. Hederliga medborgare utsätts för grova överfall, personrån och gängvåldtäkter. Nyheter som tidigare var en stor chock för oss, att det ens kunde inträffa i vårt trygga vackra land, har nu blivit vardagsrapportering och resulterar allt som oftast i en liten notis i tidningen. Om det alls uppmärksammas.

 

I Västerås har tydliga salafistiska strukturer fått fäste, något som både Försvarshögskolan och VLT belyst. Dessa skall bekämpas. Det är givetvis viktigt att Västerås har en tydlig hållning mot återvändande IS-terrorister vilka inte ska vara välkomna i vår stad. Sverigedemokraterna lämnade in ett nämndinitiativ till kommunstyrelsen om att Västerås stad skulle göra ett uttalande om att IS-terrorister inte är välkomna till vår stad, ett viktigt initiativ som också bifölls.

 

Otryggheten har även spridit sig till skolor och offentliga platser överlag. Vår viktiga motion om att öka polisens närvaro i skolor bifölls också av kommunfullmäktige. Det innebär att eleverna får en större förståelse och insyn i hur polisen arbetar. Det tror vi ökar respekten för polisen och andra myndighetspersoner i sitt arbete. Våra hjältar i samhället, såsom räddningstjänst, ambulanspersonal och polis utsätts för stenkastning och hot. I vårt Sverige och i vårt Västerås kastar vi inte sten på och hotar heller inte våra samhällshjältar. Sverigedemokraterna påverkar på riktigt västeråsarnas vardag.

 

Från rikspolitiskt håll har Sverigedemokraterna i flera år drivit frågan om att kraftigt utöka antalet poliser samt förbättra deras arbetsvillkor. För att våra invånares säkerhet, så långt det är möjligt, ska kunna säkerställas måste vi också sätta in de åtgärder vi kan bidra med från kommunens sida. Vi vill satsa extra resurser på trygghetsskapande tillika brottspreventiva åtgärder såsom väktare och kameraövervakning.

 

Med Sverigedemokraternas ledord, Trygghet och Tradition, vill vi bidra till en hållbar framtid för Västerås.

 

Erik Johansson (SD)

Ordförande Sverigedemokraterna Västerås

Gruppledare i kommunfullmäktige